DNI JEMENU w GMINIE MIEJSCE PIASTOWE 22-25 maja 2008 roku

Data ostatniej edycji: 2023-02-22 09:55:40


Ostatnie spotkanie, połączone z doskonale zorganizowaną imprezą kulturalną odbyło się we Wrocance, w maju 2008r. Stowarzyszenie Jemeńczyków, realizując swoje cele statutowe, wraz z władzami Gminy Miejsce Piastowe zorganizowało pokaz kultury jemeńskiej i polskiej. Stowarzyszenie ze swojej strony zaoferowało wystawę jemeńską, pokaz tradycyjnego tańca jemeńskiego, degustację tradycyjnych potraw, prezentację namiotu arabskiego i malowanie dłoni henna. Gościliśmy również przedstawicielkę Stowarzyszenia Niemiecko-Jemeńskiego. Bardzo dziękujemy organizatorom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, by to fantastyczne wydarzenie odbyło się i zakończyło powodzeniem. 

Zapraszamy na strony polecane przez Stowarzyszenie Niemiecko Jemeńskie:
Stowarzyszenie Niemiecko Jemeńskie
British Yemeni Society
American Institute for Yemeni Studies (AIYS)
Das Fenster zum Jemen-Okno do Jemenu bardzo ładne strony internetowe o Jemenie w języku niemieckim

WSTĘPNY SCENARIUSZ
DNI JEMENU w GMINIE MIEJSCE PIASTOWE
22-25 maja 2008 roku

22 maja (czwartek)

Przyjazd gości :
- J.E. Ambasador Republiki Jemeńskiej w Warszawie
- Konsul Republiki Jemeńskiej w Warszawie
- Zarząd Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Jemeńczyków w Polsce
- Członkowie Stowarzyszenia
- Goście ze Szwajcarii
- Zakwaterowanie ( odpowiedzialni p. Lidia i Ahmed Taleb )

23 maja ( piątek ) w godz. 10-16, walne zebranie organizacyjne SSKJ

Porządek zebrania :
- Otwarcie posiedzenia przez Kolegę M. Nashera, który będzie koordynował zebranie
- Skierowanie prośby do jednego z członków o sporzšdzenie protokołu z zebrania
- Skierowanie prośby do Prezesa o przedstawienie sprawozdania za rok 2007
- Prośba o udzielenie absolutorium dla Zarzšdu i Prezesa
- Zakończenie spotkania
- Przerwa obiadowa
- Imprezy okolicznościowe

24 maja (sobota) Impreza plenerowa

15.00 - gry i zabawy dla dzieci
16.00 - oficjalne otwarcie imprezy Dni Jemenu
16.45 - część artystyczna: 
- Polonez w wykonaniu ZTL Pogórzanie
- Taniec z dżambijami w wykonaniu Jemeńskiej Grupy Tanecznej
- Polskie występy wokalne
- Gry i zabawy dla dzieci
17.30 - uroczysty obiad
19.00 - gwiazda wieczoru Tamtamitutu&Sao sztuka awangardowa
Ogień Fireshow, bębniarze, taniec brzucha (dwa wejścia po 20 min)
20.00 - Zespół Dreams
01.00 - zakończenie
25 maja (niedziela)
zwiedzanie miasta

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niektórych punktów programu

Trzecie spotkanie integracyjne-sierpień 2007 Zawistowszczyzna koło Sokółki

Drugie spotkanie integracyjne-czerwiec 2007 Wrocanka koło Krosna

Pierwsze spotkanie integracyjne-wrzesień 2006r. Udrzynek koło Warszawy

Drugie spotkanie organizacyjne - Chodecz 6 maja 2006r.

Pierwsze spotkanie założycielskie odbyło się 28 maja 2005r. Udrzynek koło Warszawy.


© copyright sskj.pl 2012
Created by MSSAGROUP.COM