Podziękowania- Czerwiec 2015

Data ostatniej edycji: 2023-02-22 09:55:40


W imieniu Stowarzyszenia, chcielibyśmy podziękować ustępującym władzom

Stowarzyszenia za trud, pracę i wielkie serce ! To dzięki Wam kochani nasze Stowarzyszenie

się rozwija, odnajduje nowych członków, wyznacza sobie co raz to nowe cele. To dzięki

Wam, mogliśmy się spotykać i razem przeżywać wspaniałe chwile. To dzięki Waszej pracy,

nie mogliśmy się doczekać kolejnych spotkań i za sobą tęskniliśmy. A wreszcie to dzięki

Wam Jemen, mimo dzielących kilometrów, zawsze jest w naszych sercach.

Jeszcze raz wielkie dzięki dla wspaniałego Zarządu: Gamal Al-Srory, Fahd Saif,

Abdulhabib Annabhani, Hassan Hamoud i Lejla Hamoud
oraz Komisji Rewizyjnej:

Ismena Saadi, Omer Saadi, Agnieszka Janczak – Saif.


Szczególne podziękowania i wyrazy uznania dla Gamala i Heni Al–Srory

za prawdziwie rodzinną atmosferę w Stowarzyszeniu.

Wyrazy uznania również dla Elli Lwowskiej – Saif i Muhannada Saif za bezbłędną i pełną

atrakcji organizację X Zjazdu Stowarzyszenia! Dzięki Wam bawiliśmy się świetnie

i spotkaliśmy się w niezwykle licznym gronie!


Bez Was wszystkich nie byłoby Stowarzyszenia!

Dziękujemy!

- obecny Zarząd i Komisja Rewizyjna


© copyright sskj.pl 2012
Created by MSSAGROUP.COM