Strona główna Nasza misja Statut Organy Galeria Wydarzenia Prasa Kontakt

Kontakt

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Jemeńczyków w Polsce

ul. Broniewskiego 2/1
44-330 Jastrzębie – Zdrój
NIP: 9512210573
REGON: 140718619
info@sskj.pl

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Jemeńczyków w Polsce zostało zarejestrowane w dniu 19 września 2006 r. w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000263869.

Wypełnij formularz

Blank Form (#3)

Sądem właściwym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 maja 2007 r. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową. Dotacje i składki członkowskie przeznaczone są na cele statutowe.

Wsparcie finansowe

Wsparcie prosimy kierować na rachunek:

SSKJ w Polsce
81 1240 4025 1111 0010 6691 1163

Deklaracja członkostwa