Strona główna Nasza misja Statut Organy Galeria Wydarzenia Prasa Kontakt

Nasza misja

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Jemeńczyków w Polsce jest organizacją niekomercyjną, która opiera się na społecznej pracy jej członków. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez regularne spotkania jej członków, poprzez organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych oraz różnego rodzaju wystaw.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Jemeńczyków w Polsce jest:

  1. zacieśnianie więzi między Jemeńczykami mieszkającymi w Polsce i ich rodzinami oraz umacnianie współpracy i solidarności między nimi,
  2. ścisła łączność z Ojczyzną i zachęcanie rodaków i ich rodziny do odwiedzania i poznawania Jemenu, jego naturalnego piękna, różnorodnej kultury i dokonań,
  3. promowanie kultury jemeńskiej w Polsce oraz kultury polskiej w Jemenie,
  4. praca na rzecz ukazywania dorobku cywilizacyjnego Narodu Jemeńskiego, jego specyfiki folklorystycznej oraz promowanie dokonań cywilizacyjnych narodu polskiego,
  5. promowanie turystyki w Jemenie poprzez zachęcanie Polaków do jego odwiedzania,
  6. poznawanie przez Jemeńczyków różnorodnego folkloru polskiego, specyfiki poszczególnych regionów w Polsce i turystyki krajoznawczej.

Koncepcja założenia Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Jemeńczyków w Polsce powstała dzięki inicjatywie kolegi Yahya Al-Hosam w 2004 roku. Pod koniec tego roku podczas towarzyskiego spotkania Omara Saadi, Abdulsalama Al-Sharabi i Abdulwahaba Al-Murtadha podjęto ostateczną decyzję o stworzeniu organizacji która pomoże w integracji i współpracy Jemeńczyków w Polsce. Na wezwanie kolegów Mohsen Nasher, Muhannad Saif , Yehya Al-Hosam zwołano pierwsze, założycielskie spotkanie w dniu 28 maja 2005 roku w Udrzynku koło Warszawy. W spotkaniu uczestniczyło 15 Jemeńczyków i ich rodziny – żony i dzieci. Na tym spotkaniu podjęto historyczną decyzję o wyborze komitetu założycielskiego i wyborze zarządu nowo powstałego STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO JEMEŃCZYKÓW W POLSCE.


Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego Jemeńczyków w Polsce zostało zarejestrowane w dniu 19 września 2006 r. w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000263869. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 maja 2007r.

W chwili obecnej stowarzyszenie liczy 55 członków mieszkających na terenie całej Polski i ponad 60 osób deklarujących sympatię dla poczynań tego stowarzyszenia, z czego wyraźnie widać, że rozwijamy się dynamicznie.