Strona główna Nasza misja Statut Organy Galeria Wydarzenia Prasa Kontakt

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
Jemeńczyków w Polsce

Nasza misja

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Jemeńczyków w Polsce jest organizacją niekomercyjną, która opiera się na społecznej pracy jej członków.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez regularne spotkania jej członków, poprzez organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych oraz różnego rodzaju wystaw.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Jemeńczyków w Polsce jest:

  • zacieśnianie więzi między Jemeńczykami mieszkającymi w Polsce i ich rodzinami oraz umacnianie współpracy i solidarności między nimi,
  • ścisła łączność z Ojczyzną i zachęcanie rodaków i ich rodziny do odwiedzania i poznawania Jemenu, jego naturalnego piękna, różnorodnej kultury i dokonań,
  • promowanie kultury jemeńskiej w Polsce oraz kultury polskiej w Jemenie,
  • praca na rzecz ukazywania dorobku cywilizacyjnego Narodu Jemeńskiego, jego specyfiki folklorystycznej oraz promowanie dokonań cywilizacyjnych narodu polskiego,
  • promowanie turystyki w Jemenie poprzez zachęcanie Polaków do jego odwiedzania,
  • poznawanie przez Jemeńczyków różnorodnego folkloru polskiego, specyfiki poszczególnych regionów w Polsce i turystyki krajoznawczej.

Wydarzenia i aktualności